Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.04.2011 20:40:57 

Rádio pro lidi na duchovní cestě

Autorské rádio, přinášející informace, přednášky, dialogy, hudbu
Multikulturní rádio, podporující sbližování názorů, porozumění a nalézání podstaty a možných nových řešení, dialog, právo a ochranu Země
 

                                                                Další možnosti spuštění: nebo nebo ( NÁPOVĚDA)

ETICKÝ KODEX

Preambule

Rádio Místo setkávání je rádio pro lidi na duchovní cestě.

Multikulturní.autorské rádio, přinášející informace, přednášky, dialogy, hudbu, podporující sbližování názorů, porozumění a nalézání podstaty a možných nových řešení, dialog, právo a ochranu života.

Rádio Místo setkávání vytváří prostor pro setkání a setkávání různých cest a směrů k jedinému společnému cíli: porozumění, respektu, spolupráci, a ke sdílení moudrosti.

Koncepce rádia koresponduje významem Místo setkávání – styčným bodem setkávání odlišných kultur na našem, místem spojeným
s počátky naší státnosti a spojujícím nás s naší minulostí, svojí povahou posvátným podobně jako Říp anebo Vyšehrad, s Budčí,
nejstarší školou na našem území, centrem vzdělanosti.

Cílem je probouzení a uchovávání světla a vnitřní sjednocení. Pomoc a podpora na cestě - všem, kdo tuto pomoc hledají, ať jdou jakoukoli cestou ke Světlu.


Základní zásady

 1. Podpora porozumění a sbližování, kooperace a komunikace.
 2. Skladba a pojetí pořadů má vést ke spolupráci mezi skupinami či jednotlivci.
 3. Při skladbě programů i pořadů dbáme na otevřenost. nestrannost a vnitřní vyváženost prostou emocí narušujících mír.
 4. Neupřednostňujeme žádný duchovní směr, konkrétní učení nebo školu.
 5. Ukazujeme stejnou podstatu všech náboženství, směrů, učení a škol rozvíjejících kvality porozumění, respektu, soucitu, dobra.
 6. Stavíme na nad-náboženském pohledu a toleranci k odlišnostem a různostem při hledání společné podstaty.
 7. V činnosti a postojích redaktorů, moderátorů, reportérů a dalších pracovníků a spolupracovníků rádia a pořadech vysílaných není přípustná nadřazenost a povyšování se nad čímkoliv a kýmkoliv, ale všeobecný respekt prostý souzení.
 8. Soustředíme se především na vysokou obsahovou kvalitu, pravdivost a zralost.
 9. Před formou má zásadní přednost podstata.
 10. Doporučené životní zásady : Otevřenost, pravdivost, nenásilí, snášenlivost, laskavost (láska), úcta, sounáležitost a prohlubování porozumění,
  soucitu, pokory, sdílení a jednoty, vyjádřené také slovy:

  „Ať jsou všechny bytosti šťastné,
  ať se všichni těší dobrému zdraví,
  ať nikdo nezakouší utrpení,
  a všichni zří jen posvátné .”

Rozsah poskytovaných informací a povaha pořadů

 1. Informace, které přinášíme, jsou pozitivní a pokud možno srozumitelné co nejširšímu okruhu posluchačů.
 2. Negativní informace poskytujeme jen tehdy, je-li to nezbytné a pouze tehdy, pokud zároveň nabízíme i možnost jejich pozitivního využití - a za tímto účelem, tj. potenciálu jejich pozitivního využití zejména na duchovní cestě a pro duchovní práci – a společně informacemi o možnostech takového využití.
 3. Vnitro ani zahraničně politickou situací se nezabýváme a neposkytujeme informace tohoto druhu.
 4. Rádio Místo setkávání nevysílá pořady ani dílčí informace, které by mohly vzbuzovat pochybnosti nebo podezření ze sektářství, manipulace a ovládání anebo snahy ovládat.
 5. Rádio Místo setkávání neposkytuje prostor magickým rituálům a praxi. Není prostorem ani pro žádné jediné učení, ale pro všechny, které se respektují navzájem a směřují do Jednoty (ke Světlu).
 6. Komentáře rádia směřují k oživování a probouzení světla, lásky ke všem kulturám světa a porozumění tomu dobrému, co přinášejí, a sjednocení zmírňování napětí, odporu, strachu, nenávisti.
 7. Moudrý a laskavý humor jakou součást pořadů je žádoucí. Nepřípustné jsou vtipy „na úkor někoho“ (humor zneužívajícího někoho jako terč), jakákoli jízlivost a ironie, odsudky, pomluvy anebo nadřazenost, ješitnost, řevnivost anebo snaha ovládat ( jakéhokoli druhu).
 8. Při výběru osobností pro natáčení rozhovorů a veškerou práci má zásadní důležitost pravdivost, vyzrálost osobnosti a vnitřní hodnota možného dělení (obohacení posluchačů, nikoli vnější projev, např. způsob vyjadřování anebo hlasové schopnosti).Přispěvatele a externí spolupracovníky
  rádia vybíráme tak, abychom nevytvořili pouhé fórum, ale pořady vyvážené, vnitřně pravdivé, a vysoké intelektuální i duchovní kvality.
 9. Zpravodajství rádia směřuje vždy k pomoci na duchovní cestě. Nezahrnuje politiku, a nepodporuje odsudky, soudy a odpor vůči nikomu ničemu,
  ale možnosti pozitivní práce. Přináší rovněž užitečný informační servis (knihy, semináře, přednášky), upozornění anebo důležitá varování.
 10. S výjimkou významných svátků a podobných dní je možné v Rádiu vysílat reklamu na produkty, které podle názoru redakce jsou dostatečně kvalitní a souvisejí s předmětem činnosti rádia, např. prostředky napomáhající udržení a posílení zdraví, informace o seminářích a za splnění výše uvedené podmínky i P. R. články.

 

TOPlist